Thiết kế website công ty kiến trúc Wedo

  Thiết kế website công ty kiến trúc Wedo

  20 Tháng Một, 2016
  0

  Công ty được thành lập, xây dựng và phát triển bởi những con người đầy khát khao khẳng định mình trong xã hội. Công ty luôn định hướng đạt tới sự thỏa mãn tuyệt đối yêu cầu dịch vụ của khách hàng, hướng tới khả năng cung cấp dịch vụ toàn diện trong lĩnh vực hoạt động, Wedo luôn vận động để phát triển, để hoàn thiện và đáp ứng yêu cầu của khách hàng với những tiêu trí:
  – Khi bạn cần chúng tôi có
  – Khi bạn muốn chúng tôi làm
  Wedo chính là “WEDO FOR BETTER LIFE” – “Chúng ta làm cuộc sống tốt đẹp hơn” là tâm niệm của mỗi thành viên, và đó cũng là lời hứa, là phương châm làm việc của Wedo đối với khách hàng.

  Dự án thiết kế web wedo.com.vn được thực hiện vào năm 2012. Dự án đã được chủ đầu tư tự chỉnh sửa khá nhiều so với giao diện ban đầu

  Link dự án:
  Danh mục:
  Quản trị website
  Thẻ:
  Thiết kế website